073 Менеджмент

 

Recent Submissions

 • Ковальчук, Василь Іванович; Kovalchuk, Vasyl; Данькевич, В. О.; Dankevych, V. (Молодий вчений, 2018)
  В статті висвітлено основні підходи до стратегічного управління у закладах вищої освіти. Стратегічне управління забезпечує успішний довгостроковий розвиток організації на основі врахування внутрішнього потенціалу та ...
 • Швардак, Маріанна Василівна; Shvardak, Marianna (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021)
  У статті проведено педагогічний екскурс становлення та розвитку професійної підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти на Україні від 90-х років ХХ століття до сьогодення. Зосереджено увагу на ...
 • Бурчак, Ліана Володимирівна (Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. Вип. 8., 2020)
  У публікації розглянуто сутність і місце самостійної роботи здобувачів вищої освіти під час розвитку їхньої творчості в педагогічному університеті. Представлено трактування указаного феномену, актуального в рамках нашого ...
 • Коломієць, Микола Борисович (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2015)
  У статті розглянуто особливості організації профорієнтаційної роботи зі школярами в зарубіжних країнах у зв’язку із необхідністю розвитку професійної орієнтації в умовах реформування системи освіти України. Визначено спільні ...
 • Коломієць, Микола Борисович (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018)
  У статті проаналізовано загальну середню освіту як відкриту систему в умовах трансформацій українського суспільства. Виокремлено ряд факторів зовнішнього середовища системи, які суттєво впливають на кінцевий результат. До ...
 • Коломієць, Микола Борисович; Мирний, Роман Федорович (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2018)
  У статті проаналізовано історію розвитку і становлення вступної кампанії до закладів вищої освіти України. На основі аналізу особливостей нормативно-правової бази та соціально-політичної ситуації в різні історичні періоди ...
 • Коломієць, Микола Борисович; Мирний, Роман Федорович (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2017)
  У статті розкрито сутність поняття «вступна кампанія закладу вищої освіти», виокремлено обов’язкові структурні елементи зазначеної системи та їх функції, обґрунтовано наявні внутрішні зв’язки між компонентами системи