DSpace Repository

014 Середня освіти (Фізика та інформатика)

014 Середня освіти (Фізика та інформатика)

 

Recent Submissions

 • Грудинін, Борис Олександрович; Відьмаченко, Анатолій Петрович; Стєклов, Олексій Федорович; Калюжний, Микола Панасович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022)
  Розглянуто питання розвитку метеорної астрономії в сучасній Україні. Специфіка методів спостережень метеорів потребує організації мережі кореспондуючих пунктів спостережень. Для досягнення цієї мети об’єднано науково-технічні ...
 • Бикова, Тетяна Борисівна; Bykova, Tetiana; Іващенко, Микола Володимирович; Ivashchenko, Mykola (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018)
  У статті висвітлено особливості побудови середовища знань у процесі дистанційного навчання та з’ясовано сутність процесу управління знаннями. У результаті дослідження запропоновано модель реалізації дистанційного навчання, ...
 • Бикова, Тетяна Борисівна; Bykova, Tetiana (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2019)
  У статті здійснено аналіз вітчизняних досліджень і публікацій щодо визначення функціональних можливостей модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle для створення та використання дистанційних ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Kovalchuk, Vasyl; Сорока, Валерій Вікторович; Soroka, Valerii (Професійна педагогіка, 2020)
  Relevance: the use of modern digital technologies is a prerequisite for the development of more effective approaches to learning and the improvement of teaching methods, which saves time and faster to achieve this goal. ...
 • Сорока, Валерій Вікторович; Soroka, Soroka Valerii (Порівняльна професійна педагогіка, 2019)
  У статті проаналізовано сутність поняття «цифрова освіта», шлях її становлення. Охарактеризовані сучасні ключові тенденції розвитку цифрової освіти, які проявляються в умовах прискорення процесів цифрової трансформації ...
 • Бикова, Тетяна Миколаївна; Bykova, Tetiana; Іващенко, Микола Володимирович; Ivashchenko, Mykola (Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2018)
  Виявлені можливості використання методу SWOT-аналізу в процесі прийняття управлінських рішень та стратегічного планування зумовили те, що його було використано для дослідження переваг та недоліків упровадження змішаного ...