DSpace Repository

Навчально-методичні видання

Навчально-методичні видання

Recent Submissions

 • Курок, О. І.; Хлус, Н. О. (Вінниця : ТОВ «Твори», 2023)
  У навчально-методичному посібнику представлено матеріал щодо ігор спортивного характеру з м’ячем для дітей старшого дошкільного віку. Викладено теоретико-методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку ...
 • Толмачов, В. С. (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023)
  Навчально-методичний посібник охоплює теми, передбачені програмою навчальної дисципліни «Освітня робототехніка та автоматика», а також допоможе отримати необхідний базовий теоретичний матеріал, як для виконання ...
 • Кутек, Т. Б.; Вовченко, І. І. (Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2022)
  У навчальному посібнику «Основи теорії і методики спортивної підготовки» викладено теоретичні аспекти спортивної підготовки спортсменів. Посібник рекомендується для здобувачів вищої освіти, викладачів факультетів фізичного ...
 • Жула, В. П. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021)
  У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти викладання волейболу на основі сучасних знань про рухову діяльність студентів. Викладено методику навчання основним технічним елементам ...
 • Жула, В. П. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021)
  У навчально-методичному посібнику узагальнено теоретичні данні для вивчення дисципліни СПУ волейбол, а саме історичні аспекти розвитку волейболу в світі та в Україні; основні поняття та зміст різних видів підготовки у ...
 • Лазаренко, М. Г. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019)
  У навчально-методичному посібнику для студентів спеціальності “Фізичне виховання”, викладачів фізичної культури, тренерів-викладачів та інструкторів уміщено навчальний матеріал дисципліни “Лижна підготовка”, висвітлено ...
 • Лазаренко, М. Г.; Трояновська, М. М. (Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017)
  У методичному посібнику для студентів спеціальності "Фізичне виховання", викладачів фізичної культури, тренерів-викладачів та інструкторів вміщено навчальний матеріал дисципліни "Лижна підготовка". Висвітлено теоретичний ...
 • Лазаренко, М. Г. (Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019)
  У навчально-методичному посібнику представлений навчальний матеріал із дисципліни “Фізичне виховання”. Подано теоретичний матеріал, розкрито сутність фізичного виховання студентів, його актуальність, завдання й умови ...
 • Носко, М. О.; Гаркуша, С. В. (Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019)
  Навчально-методичні матеріали «Біомеханіка рухової діяльності» складені відповідно до вимог навчальної програми дисципліни та призначені для студентів ЗВО, які здобувають вищу освіту зі спеціальностей 014.11 Середня ...
 • Гаркуша, С. В. (Чернігів, 2019)
  Навчально-методичний посібник «Методи математичної статистики в педагогічних дослідженнях» підготовлено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- наукового ступеня доктор наук з ...
 • Кузюра, Г. М.; Седляр, Ю. В.; Синіговець, В. І. (Вінниця: ТОВ «Твори», 2023)
  Методичні рекомендації є науково-методичним супроводом наукової роботи магістрантів і спрямовані на ознайомлення з правилами написання та оформлення магістерських робіт. Розглянуто питання застосування математичних ...
 • Кривенко, А. П.; Желізний, М. М. (Чернігів: НУЧК, 2019)
  У навчальному посібнику розглядаються питання гімнастичної термінології, основи методики проведення уроку гімнастики. Представлено матеріал по вивченню причин і попередження травматизму. Розглядаються загальні питання, ...
 • Ткаченко, Наталія; Tkachenko, Nataliia (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2023)
  Метою навчального посібника є формування у здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня компетентностей, пов’язаних з публічними виступами англійською мовою. Посібник створено в межах освітнього компонента «Наукова ...
 • Бермудес, Д. В. (Суми: ФОП Цьома С.П., 2016)
  У Навчально-методичному посібнику викладено зміст робочої програми навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання аеробіки». Навчально- методичний посібник містить матеріали до лекційного курсу, інструктивно- методичні ...
 • Прокопова, Л. І.; Лоза, Т. О.; Гвоздецька, С. В. (Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019)
  Програма має наскрізний характер і дає повну уяву про систему підготовки висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця для закладів загальної середньої освіти та спортивних організацій з різним контингентом ...
 • Костюкевич, В. М. (Вінниця: ТВОРИ, 2021)
  У посібнику і викладено структуру і зміст багаторічної підготовки юних футболістів у футбольних школах. Розглянуті питання організаційно-методичної структури навчально тренувального процесу, характеристики етапів ...
 • Костюкевич, В. М.; Шевчик, Л. В.; Сокольвак, О. Г. (Київ: КНТ, 2017)
  В основу навчального посібника покладені теоретико-методичні аспекти метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра ...
 • Войтенко, С. М.; Костюкевич, В. М.; Стасюк, І. І. (Вінниця: ТВОРИ, 2022)
  У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футзалу на факультетах фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Поданий матеріал з питань історії виникнення та розвитку ...
 • Костюкевич, В. М. (Вінниця: Планер, 2016)
  У навчально-методичному посібнику подані запитання і стислі відповіді до них з теорії і методики спортивної підготовки. Посібник призначений для студентів, магістрантів, викладачів інститутів (факультетів) фізичного ...
 • Костюкевич, В. М.; Перепелиця, О. А.; Гудима, С. А.; Поліщук, В. М. (Київ: КНТ, 2017)
  У навчальному посібнику розглянуті основні теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, ...

View more