DSpace Repository

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільсько-господарської продукції та харчові технології)

 

Recent Submissions

 • Васенок, Тетяна; Зінченко, Альбіна (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023)
  У збірнику тестів з проєктування та виготовлення швейних виробів пропонуються тести закритої форми (із запропонованими відповідями) шести основних спеціальних дисциплін (курсів) циклу професійної підготовки здобувачів ...
 • Маринченко, Є.О.; Вовк, Б.І.; Самусь, Т.В.; Опанасенко, В. П. (ГНПУ ім. О. Довженка, 2023)
  У навчально-методичному посібнику укладено курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи тваринництва» в якому подано текст лекцій, тестові завдання та додатки. Видання адресоване викладачам і студентам спеціальності ...
 • Хоменко, О. Г. (ГНПУ ім. О. Довженка, 2017)
  У даному посібнику розглянуті фізико-механічні властивості бетону, сталевої арматури та залізобетону, з урахуванням нових наукових даних у галузі матеріалознавства, технології бетону і арматури. Викладені загальні методи ...
 • Бикова, Т. В. (. Суми : Видавець Вінніченко М. Д., 2021)
  У методичних рекомендаціях розкрито зміст і шляхи реалізації педагогічних умов професійної підготовки майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання, що сприятимуть активізації системного ...
 • Опанасенко, Віталій Петрович; Ковальчук, Василь Іванович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Вовк, Богдан Іванович; Маринченко, Євгеній Олегович (ГНПУ ім. О. Довженка, 2022)
  Методичні рекомендації призначені для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015 Професійна освіта, спеціалізації 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та ...
 • Ігнатенко, Г. В.; Ігнатенко, С. В.; Логінов, М. І.; Росновський, М. Г.; Опанасенко, В. П.; Самусь, Т. В.; Вовк, Б. І.; Єрмоленко, Є. І. (Вінніченко М. Д., 2018)
  У методичних вказівках висвітлено основні питання, пов’язані з проходженням різного виду практик студентами спеціалізації 015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ...
 • Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Вовк, Богдан Іванович; Маринченко, Євгеній Олегович (Вінніченко М. Д., 2018)
  У методичних рекомендаціях висвітлено основні питання, пов’язані з написанням та оформленням курсової роботи, а саме: описано поетапну процедуру організації курсового дослідження, розкрито вимоги до його структури, подано ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021)
  У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Для науковців, педагогів професійного навчання, ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020)
  У збірнику вміщено матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій». Для ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Вінніченко М. Д., 2019)
  У збірнику вміщено матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій». Для ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Вінниченко М. Д., 2018)
  У збірнику вміщено матеріали ІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій». Для ...
 • Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2017)
  У збірнику вміщено матеріали, Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій». Для ...
 • Ковальчук, Василь Іванович; Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020)
  У збірнику вміщено матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти». Тексти тез подано в авторській редакції. Для учителів трудового навчання, технологій, ...
 • Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Росновський, Микола Григорович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Вовк, Богдан Іванович; Єрмоленко, Євген Ігорович; Маринченко, Євгеній Олегович (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018)
  У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти». Для учителів трудового навчання, технології, викладачів професійного навчання, майстрів ...
 • Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Самусь, Тетяна Володимирівна (2019)
  Розробка уроку відповідно до типової навчальної програми з програми з предмета «Спеціальна технологія». Пропонується використовувати для організації освітнього процесу з професії слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду. ...
 • Ігнатенко, Ганна Володимирівна; Опанасенко, Віталій Петрович; Самусь, Тетяна Володимирівна; Іhnatenkо, Hаnnа; Оpanasenkо, Vitaliy; Samus, Теtianа (Вінниченко М. Д., 2017)
  У навчально-методичному посібнику стисло розглянуто роль педагогічних практик у формуванні методичної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання.
 • Васенок, Тетяна Михайлівна (2020)
  У посібнику викладено основні відомості про складний специфічний вид творчої діяльності людини – проєктування швейних виробів, який містить комплекс трудомістких рутинних робіт; розкрито можливості зростання обсягу проєктних ...
 • Васенок, Тетяна Михайлівна (2020)
  У навчальному посібнику наведено загальні відомості з основ антропології, необхідні для наданні деталям швейних виробів потрібних форм та розмірів відповідно до форм та розмірів тіла людини; викладено вихідні дані для ...